Bang gia uu dai VinFast VF5 1b - Giá xe Trang chủ

o to dien vinfast vf5 1 200x106 - Giá xe Trang chủ

VinFast VF 5

05 CHỖ GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
VF 5 Plus – thuê pin 468.000.000
VF 5 PLus – mua pin 548.000.000

vinfast vf e34 a 200x91 - Giá xe Trang chủ

VinFast VF e34

05 CHỖ GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
VinFast VF e34 – thuê pin 710.000.000
VinFast VF e34 – mua pin 830.000.000

o to dien vinfast vf 8 200x91 - Giá xe Trang chủ

VinFast VF 8

05 CHỖ GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
VinFast VF 8 Eco – thuê pin 1.090.000.000
VinFast VF 8 Eco – mua pin 1.290.000.000
VinFast VF 8 Plus – thuê pin 1.270.000.000
VinFast VF 8 Plus – mua pin 1.470.000.000

o to dien VinFast VF6 3 200x91 - Giá xe Trang chủ

VinFast VF 6

05 CHỖ GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
VinFast VF 6 Eco 765.000.000
VinFast VF 6 Plus 855.000.000

 VinFast VF9 1a 200x89 - Giá xe Trang chủ

VinFast VF 9

06 CHỖ & 07 CHỖ GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
VinFast VF 9 Eco 7 chỗ – thuê pin 1.491.000.000
VinFast VF 9 Eco 7 chỗ – mua pin 1.970.000.000
VinFast VF 9 Plus 7 chỗ – thuê pin 1.270.000.000
VinFast VF 9 Plus 7 chỗ – mua pin 1.430.000.000
VinFast VF 9 Eco 6 chỗ – thuê pin 1.523.230.000
VinFast VF 9 Eco 6 chỗ – mua pin 2.002.230.000
VinFast VF 9 Plus 6 chỗ – thuê pin 1.717.230.000
VinFast VF 9 Plus 6 chỗ – mua pin 2.210.230.000

Facebook Comments